Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

BV Unicum is een middelgrote vereniging met zowel aandacht voor competitie als voor recreatief spelen.

Het dagelijks bestuur komt frequent bijeen om de ontwikkeling van de club te monitoren en te stimuleren. Zij worden daarbij geholpen door diverse commissies met eigen verantwoordelijkheden en doelen;

  • de technische commissie (TC);
  • een jeugdcommissie (JC);
  • een recreantencommissie (RC);
  • een PR-commissie (PC);
  • en eventuele gelegenheidscommissies.

Het bestuur bestaat nu uit Edo Elstak,  Jessica van der Beek, Lara Klijn en Adriaan de Zeeuw.

BV Unicum werkt met een hoofdtrainer en 3 begeleiders.

De volgende stukken zijn op aanvraag bij de secretaris op te vragen en in te zien:

  • het meest recente verslag van de Algemene Leden Vergadering
  • Het huishoudelijk reglement