Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

BV Unicum is een middelgrote, competitieve vereniging met veel aandacht voor recreanten.

Het dagelijks bestuur komt frequent bijeen om de ontwikkeling van de club te monitoren en te stimuleren. Zij worden daarbij geholpen door diverse commissies met eigen verantwoordelijkheden en doelen;

  • de technische commissie (TC);bestuursfoto
  • een jeugdcommissie (JC);
  • een recreantencommissie (RC);
  • een PR-commissie (PC);
  • en eventuele gelegenheidscommissies.

Het bestuur (op de foto van links naar rechts: Edo Elstak, Jan van de Wolfshaar, Jessica van der Beek, Maaike van Eck, Adriaan de Zeeuw) communiceert helder, open en regelmatig met alle betrokkenen. BV Unicum werkt met goede trainers die oog hebben voor alle leden waar zij verantwoordelijk voor zijn. Trainers die met elkaar en de TC samenwerken aan het technisch niveau en inzichtelijk spelniveau van het badminton in onze vereniging.

De volgende stukken zijn op aanvraag bij de secretaris op te vragen en in te zien:

  • het meest recente verslag van de Algemene Leden Vergadering
  • Het huishoudelijk reglement