Jeugdbeleid

Jeugdbeleid

… we willen speciale aandacht richten op de aanpak van de jeugdbegeleiding
… we willen een nieuw jeugdbeleid opbouwen
… daarvoor zoeken we ideeën, wensen en modellen.

Jullie, leden van Unicum, zijn onze specialisten, dus willen we graag jullie mening/expertise horen voor alle vormen van verbetering, verandering en aanvulling van onze jeugdbeleid.

Op korte termijn gaat allereerst onze aandacht uit naar de jeugdleden van de dinsdag.
Er zijn weinig kinderen die gebruik maken van de specifieke, op competitie gerichte dinsdagtraining.

Zoals het nu is geregeld met een betaalde trainer, is het te duur om te handhaven.
Hebben jullie ideeën over een verandering/verbetering van aanpak hiervoor.

De afstand met de competitietraining is te groot, kinderen kunnen geen aansluiting vinden als ze willen overstappen naar de dinsdagtraining.

Op langere termijn moeten we nadenken over aanpassingen in de breedte:

  • handhaving van de ideeën vanuit de breedtesport: plezier, intensiteit en waar mogelijk ontwikkeling gericht op techniek en wedstrijdmentaliteit
  • versterken van badminton als wedstrijdsport: kinderen meer wedstrijden laten spelen en de training vanaf het begin een meer officieel karakter geven (bijvoorbeeld via de “opstaptraining” van Badminton Nederland)
  • kinderen van verschillende niveaus in verschillende groepen tegelijkertijd laten spelen in de zaal en op die manier onder begeleiding ‘kruisbestuiving’ laten gebeuren.

Zowel op de maandag- als op de vrijdagtraining wordt nu al gewerkt met het idee meerdere niveaus tegelijkertijd te laten spelen.
Zowel op vrijdag als op maandag wordt gewerkt met het mechanisme oudere of vaardiger kinderen opdracht te geven met jongere of minder vaardige kinderen te spelen.
Steeds vanuit het idee van meer plezier en meer inzet.

Welke ideeën kunnen we verder uitwerken om ons jeugdbeleid meer vorm te geven.
Dat vragen wij aan jullie.

Hoe denk je dat we ouders meer kunnen betrekken bij onze jeugdbegeleiding?

We willen hierover graag met jullie communiceren.

Willen jullie tijd vrijmaken en over bovenstaande nadenken
… zet eens wat op papier aan ideeën
… zoek hierover contact met elkaar
… en met ons (bestuur, jeugdbegeleiders, trainer)

Wie van de ouders wil actief meewerken aan de vormgeving van ons jeugdbeleid?