Contributie en lidmaatschap

Contributie en lidmaatschap

Contributie

  • de contributie voor het hele seizoen bedraagt € 211,00 voor volwassenen en € 139,00 voor de jeugd (= op 1 augustus nog geen 18 jaar)
  • bij aanmelding tijdens het seizoen wordt het bedrag naar rato bijgesteld
  • het contributiejaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00. Oud-leden van Unicum betalen geen inschrijfgeld. Inschrijven bij de bond is € 17,50.

Bijdrage in de kosten trainingen en competitie:

  • competitietraining en deelname aan de competitie senioren € 150,00
  • training senioren € 75,00
  • deelname competitie jeugd € 25,00 bondscontributie en € 25,00 kosten clubshirt

Regeling automatische incasso

Alle betalingen lopen via automatische incasso. Er wordt geïnd in twee termijnen, te weten in november en in maart. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester via een email aan pmbvunicum@gmail.com of via het contactformulier.

Lidmaatschap

Aanmelden. Wanneer je lid wil worden van Unicum kun je dat aangeven via de ‘word lid’-button of via het contactformulier. De secretaris zal je inschrijven en de contributie vaststellen (leden die in de loop van het seizoen instromen, betalen een gedeelte van de jaarcontributie). Je ontvangt hiervan een bevestiging en gelijktijdig alle informatie die nodig is om te gaan badmintonnen bij Unicum. Ook schrijven we je in bij ‘Badminton Nederland’, de badmintonbond. Het lidmaatschap geldt altijd tot en met het einde van het contributiejaar (30 juni) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd (wettelijke regeling oktober 2010).

Wijzigingen. Als je verhuist of een ander telefoonnummer krijgt, maar vooral als je e-mailadres wijzigt, kun je dat doorgeven aan de secretaris via het contactformulier. De vereniging heeft actuele contactgegevens nodig om u te bereiken.

Als je het lidmaatschap wil/moet opzeggen, doe dat dan voor 15 juni!! Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris. Dat kan via e-mail, maar bij voorkeur via het contactformulier van deze site. Je krijgt en bevestiging van je opzegging. Opzeggen is pas mogelijk als de contributie volledig is betaald. Als opzeggen niet tijdig is gebeurd, dient de contributie voor het gehele volgende contributiejaar te worden betaald. Opzeggen van het lidmaatschap kan nooit via de trainer of een andere contactpersoon. De opzegging moet uiterlijk half juni door de secretaris ontvangen zijn.

Is sporten voor jou te duur!

De gemeente Woerden heeft een “Sport-Declaratie-Regeling”. Je krijgt subsidie op contributie en attributen! Dat maakt sport voor iedereen mogelijk. Voor informatie kijk op www.fermwerk.nl of bel 0348 497 000. Je kunt ook een mailtje sturen naar secretaris@bvunicum.nl