Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

Het dagelijks bestuur komt frequent bijeen om de ontwikkeling van de club te monitoren en te stimuleren. Zij worden daarbij geholpen door diverse commissies met eigen verantwoordelijkheden en doelen;

  • de technische commissie (TC);
  • een jeugdcommissie (JC);
  • een recreantencommissie (RC);
  • een PR-commissie (PC);
  • en eventuele gelegenheidscommissies.

BV Unicum is een middelgrote vereniging met zowel aandacht voor competitie als voor recreatief spelen.

Het bestuur bestaat nu uit Christi v/d Mark (penningmeester), Thomas v/d Vliet (secretaris), Michael Mackaay (redactie en website), Edwin Rietkerk (Jeugd Commissie) en MarcJappe Ros (Technische Commissie). Frans Kneefel is contactpersoon met officiële instanties. Adriaan de Zeeuw voert de ledenadministratie.

BV Unicum werkt met een hoofdtrainer en 6 (jeugd)begeleiders.

De volgende stukken zijn op aanvraag bij de secretaris op te vragen en in te zien:

  • het meest recente verslag van de Algemene Leden Vergadering
  • Het huishoudelijk reglement en de statuten