Jeugdbeleid

Jeugdbeleid

… we willen speciale aandacht richten op de aanpak van de jeugdbegeleiding
… we willen een nieuw jeugdbeleid opbouwen
… daarvoor zoeken we ideeën, wensen en modellen.

Jullie, leden van Unicum, zijn onze specialisten, dus willen we graag jullie mening/expertise horen voor alle vormen van verbetering, verandering en aanvulling van onze jeugdbeleid.


Er zijn in oktober 2022 44 jeugdleden. Daarvan spelen er 16 mee in de jeugdcompetitie. Als er meer aandacht komt voor jeugdbegeleiding dan willen we graag dat beginnende jeugd kan deelnemen aan de zogenaamde ‘Opstapcompetitie’ van de badmintonbond. Dat betekent dat we vrijwilligers nodig hebben voor de organisatie en (niet badminton-technische) begeleiding.

We moeten gezamenlijk nadenken over aanpassingen in de breedte:

  • handhaving van de ideeën vanuit de breedtesport: plezier, intensiteit en waar mogelijk ontwikkeling gericht op techniek en wedstrijdmentaliteit
  • versterken van badminton als wedstrijdsport: kinderen meer wedstrijden laten spelen en de training vanaf het begin een meer officieel karakter geven (bijvoorbeeld via de “opstaptraining” van Badminton Nederland)
  • kinderen van verschillende niveaus in verschillende groepen tegelijkertijd laten spelen in de zaal en op die manier onder begeleiding ‘kruisbestuiving’ laten gebeuren.

In de training wordt nu al gewerkt met het idee meerdere niveaus tegelijkertijd te laten spelen. Er wordt gewerkt vanuit het idee oudere of vaardiger kinderen te laten spelen met jongere of minder vaardige kinderen. Steeds vanuit het idee ‘meer plezier en meer inzet’.

Welke ideeën kunnen we verder uitwerken om ons jeugdbeleid meer vorm te geven. Dat vragen wij aan jullie.

Hoe denk je dat we ouders meer kunnen betrekken bij onze jeugdbegeleiding?

We willen hierover graag met jullie communiceren.

Willen jullie tijd vrijmaken en over bovenstaande nadenken
… zet eens wat op papier aan ideeën
… zoek hierover contact met elkaar
… en met ons (bestuur, jeugdbegeleiders, trainer)

Wie van de ouders wil actief meewerken aan de vormgeving van ons jeugdbeleid?